Personvernerklæring for abonnenter

Behandling av personopplysninger i Chew AS

Når du bruker vår abonnementstjeneste, kurs og videoer mv. innen matlaging for barn i alderen 6-14 år, og/eller er i kontakt med oss, vil Chew AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Chew AS ved Mano
Rashidi og Silje Dahle. Kontaktinformasjonen til Chew AS er: support@chew.no.
Adresse: Nordseterveien 31B, 1176 OSLO

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger som abonnent til følgende formål:

Opplysningene vi samler inn om deg, er telefonnummer eller epost, vi samler ikke inn personnummer eller sensitiv informasjon. Vi registrerer din alder for å gi et tilpasset tilbud i abonnementet. Hvis du velger å opprette en brukerkonto gjennom Facebook-profilen din eller Google, gir du oss retten til å samle informasjonen ovenfor fra Facebook eller Google. Du har muligheten til å laste opp et profilbilde, noe som er frivillig. Du kan også frivillig oppgi navnet ditt, slik at vi kan gi deg mer skreddersydd brukeropplevelse. Når du registrerer kontoen din, sender du betalingskortdetaljer eller kredittkortinformasjon til en av våre betalingsleverandører, Klarna (Klarna Bank AB) eller Stripe (Stripe Inc.) gjennom brukergrensesnittet vårt. Klarna eller Stripe har et personlig ansvar for deg som bruker av disse personopplysningene. Når du bruker tjenesten vår, lagrer vi interaksjonen din med Chew, inkludert gjennomførte kurs og qizer. Vi gjør dette for å dokumentere din fremgang, tilpasse innhold til deg, og for å kunne starte tjenesten på samme sted som du fullførte den siste økten på et senere tidspunkt.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.Chew AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi lagrer personopplysninger kun innenfor EU/EØS-området. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette gjelder fra bestilling av abonnementet og til det er sagt opp og abonnementsperioden er utløpt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. For å ta i bruk dine rettigheter må du henvende deg til oss på support@chew.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende oss en epost hit: support@chew.no

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider:www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.