Brukeravtale / Abonnementsvilkår

1. Introduksjon

Når du registrer deg som bruker og bestiller abonnement, inngår du en abonnementsavtale med Chew AS (heretter kalt “Chew”). Disse abonnementsvilkårene regulerer dine rettigheter og plikter ved kjøp av digitalt abonnement og eventuelt annen bruk av tjenesten fra Chew.Brukeravtale beskriver og regulerer Chews bruk av opplysninger som samles inn. Brukernavn og passord på din Chew-konto er personlig og skal ikke distribueres til andre. Disse abonnementsvilkårene suppleres av Chews Personvernerklæring.Fra tid til annen vil vi uten nærmere varsel oppdatere disse vilkårene. Ved større endringer vil du bli varslet og bedt om å lese gjennom og akseptere vilkårene på nytt. I sistnevnte tilfeller vil endringer tre i kraft fra neste abonnementsperiode.

2. Tjenesten

Chew tilbyr en abonnementstjeneste innen digital matopplæring. Gjennom tjenesten gir vi brukerne tilgang til videoer, digitale oppgaver og kurs innen matlaging, tilpasset barn i alderen 6-14 år. Innholdet strømmes via Internett til Internett-tilkoblede enheter. Tjenestetilbudet utvikles og oppdateres fortløpende ut ifra brukernes ønsker og behov, og ut ifra hva vi finner det formålstjenlig å tilby.Kundestøtte/support er inkludert i tjenesten. Dersom du ønsker mer informasjon enn det du finner på siden vår om tjenesten og dens funksjoner, eller hvis du trenger hjelp med din konto, send oss gjerne en beskjed på support@chew.no eventuelt send oss en melding på Facebook.

3. Sikkerhet og ansvar

Abonnementstjenesten tilbys for å fremme matglede for barn. Tjenesten tilbys uten garantier for deres funksjon, kvalitet, anvendbarhet, sikkerhet eller riktighet. Det tas forbehold for feil og unøyaktigheter i innhold, som Chew ikke under noen omstendighet kan holdes ansvarlig for. Chew er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av tjenesten. Fraskrivelsene i dette punktet gjelder i den grad ikke annet følger av lov.Det anbefales at barn på kjøkkenet er under oppsyn av en voksen. Ettersom Chew leverer matlagingskurs rettet mot barn, er det viktig at du som foresatt tar hensyn som under vanlige omstendigheter ved matlaging, der man benytter kniv, kokeplater, stekeovn eller liknende utstyr. Det gjøres spesielt oppmerksom på allergener. Oppskriftene som benyttes i Chew-tjenesten kan inneholde allergener som for eksempel laktose, nøtter, gluten etc. Man bør derfor lese oppskrifter nøye før man går i gang.

4. Tegning av abonnement og betaling

Aldersgrensen for å bestille abonnement er 18 år. For brukere under 18 år må derfor både bruker og lovlig verge samtykke til disse vilkårene, noe som gjøres ved registrering og første betaling. Den som tegner abonnementet er ansvarlig for abonnementet/bestillingen og all bruk og betaling, og innestår for at han/hun har rett til å tegne abonnementet. Abonnement på en av Chews digitale tjenester er ikke-eksklusiv og til personlig og privat bruk. Tjenesten og innhold kan kun brukes ikke-kommersielt. For å benytte tjenesten må du ha tilgang til internett og oppgi en betalingsmåte, som innebærer en gyldig og akseptert betalingsmåte som kan betale abonnementet via en tredjepart. Du kan inngå avtale om abonnement for ulike abonnementsperioder. Gjeldende alternativer og priser finner du på det aktuelle Chews nettsider. Nye priser og produktendringer kunngjøres på nettsidene senest 30 dager før iverksettelse. Nye priser gjøres først gjeldende fra neste abonnementsperiode. Tilgang til den digitale tjenesten aktiveres ved bestilling/registrering og første betaling. Ved manglende betaling vil tilgangen til tjenesten stenges. Du vil bli belastet for det du har mottatt av tjenester til ordinær pris for perioden abonnementet har vært aktivt. Alle abonnement forskuddsbetales for avtalt abonnementsperiode. Du vil bli fakturert eller trukket fra ditt betalingskort av Chews betalingstjeneste. Dersom du ikke ønsker å fortsette ditt abonnement med en ny abonnementsperiode, må du si opp abonnementet minimum 30 dager før neste abonnementsperiode starter. Se nærmere om dette nedenfor. Ved avslutning av abonnementet gis det ikke refusjon for gjenværende periode.

5. Varighet og oppsigelse

Ditt abonnement fornyes automatisk. Du fornyes til en ny periode tilsvarende den abonnementsperioden som gjelder ved tidspunktet for fornyelsen. Abonnementet må sies opp 30 dager før oppstart av neste abonnementsperiode. Ved avslutning av abonnementet gis det ikke refusjon for eventuelt gjenværende periode, men abonnementet leveres ut abonnementsperioden. En oppsigelse må gjøres ved å sende en mail til support@chew.no

6. Angrerett

Ved kjøp av abonnement hos Chew har du angrerett i henhold til angrerettlovens bestemmelser. Du kan enkelt gi oss beskjed på at du ønsker å benytte deg av angreretten på mail på support@chew.no innen 14 dager etter at du har betalt for abonnementet.

7. Kommunikasjon og reklamasjoner

Vi vil sende deg informasjon om kontoen din (f.eks. betalingsautorisasjoner, fakturaer, endring av passord eller betalingsmåte, bekreftelser og varsler) kun i elektronisk format, f.eks. via eposter til epostadressen du oppga under registreringen. Dersom du ønsker å reklamere på tjenesten du har bestilt/tegnet, ber vi deg ta kontakt med oss via support@chew.no eller telefon 95 94 02 41.

8. Rettigheter

Alle rettigheter til tjenesten og innhold i abonnementet og på nettsidene tilhører Chew. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold.Bruk av tjenesten eller andre av ovennevnte rettigheter, tilhørende Chew, til andre formål enn det abonnementet er ment for, innebærer alltid brudd på abonnementsvilkårene. Det samme gjelder ved bruken av skadevare, virus, eller forsøk på hacking av tjenesten.

9. Ansvar ved nedetid eller tekniske problemer

Chews digitale tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. Chew vil i den grad det er praktisk gi informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Vedvarende problemer med tilgang til de digitale tjenestene må varsles oss på support@chew.no. Chew er ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at tjenesten ikke kan benyttes som forutsatt.10. Behandling av personopplysningerChew AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som er relatert til ditt abonnements-/kundeforhold. For mer informasjon om personvern oppfordrer vi deg til å lese vår personvernerklæring.

10. Behandling av personopplysninger

Chew AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som er relatert til ditt abonnements-/kundeforhold. For mer informasjon om personvern oppfordrer vi deg til å lese vår personvernerklæring.

11. Samtykke til markedsføring

Som aktiv og betalende abonnent hos Chew vil vi kunne sende deg tilbud og annen relevant informasjon basert på opplysninger vi har om deg som kunde. Markedsføringen vil være i form av nyhetsbrev, e-post, sms eller lignende, og kan inneholde tilbud og informasjon på tilsvarende produkter og tjenester.Hvis du ikke har et aktivt kundeforhold til Chew vil du bare motta elektronisk markedsføring dersom du har gitt særskilt samtykke til det. Dersom du ikke ønsker å motta slik markedsføring kan du følge avmeldingslenke i markedsføringshenvendelsene du mottar.

12. Brudd på abonnementsvilkårene

Ved brudd på abonnementsvilkårene forbeholder Chew seg retten til å avslutte eller fryse ditt abonnement.

13. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om våre bruker-/abonnementsvilkår, ta gjerne kontakt med oss.

Kontakt

support@chew.no Org: 926 408 682, 1176 Oslo